Stad in Cijfers - Databank

Mobiliteitscluster woon-werk exclusief te voet

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, "Exclusief Te voet (regelmatig te voet en geen van bovenstaande) ", in %. Driejaarlijkse cijfers waarbij het vermelde jaar telkens ook de resultaten van de twee voorgaande jaren meeneemt.