Stad in Cijfers - Databank

Mobiliteitscluster woon-werk fiets en openbaar vervoer

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, "Fiets + OV (regelmatig fiets & regelmatig OV & geen regelmatig auto)", in %. Driejaarlijkse cijfers waarbij het vermelde jaar telkens ook de resultaten van de twee voorgaande jaren meeneemt.