Stad in Cijfers - Databank

Mobiliteitscluster woon-werk geen van allen regelmatig

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk,"Noch auto, noch fiets, noch OV, noch te voet (niet regelmatig auto noch fiets noch OV noch te voet)", in %. Driejaarlijkse cijfers waarbij het vermelde jaar telkens ook de resultaten van de twee voorgaande jaren m