Stad in Cijfers - Databank

Mobiliteitscluster woon-school exclusief auto

Verplaatsingen tussen woonplaats en school/opleiding, "Exclusief Auto (regelmatig auto & geen regelmatig fiets & geen regelmatig OV)", in %. Driejaarlijkse cijfers waarbij het vermelde jaar telkens ook de resultaten van de twee voorgaande jaren meeneemt.