Stad in Cijfers - Databank

Mobiliteitscluster woon-school geen van allen regelmatig

Verplaatsingen tussen woonplaats en school/opleiding,"Noch auto, noch fiets, noch OV, noch te voet (niet regelmatig auto noch fiets noch OV noch te voet)", in %. Driejaarlijkse cijfers waarbij het vermelde jaar telkens ook de resultaten van de twee voorga