Stad in Cijfers - Databank

Mobiliteitscluster vrije tijd geen van allen regelmatig

Verplaatsingen in de vrije tijd,"Noch auto, noch fiets, noch OV, noch te voet (niet regelmatig auto noch fiets noch OV noch te voet)", in %. Driejaarlijkse cijfers waarbij het vermelde jaar telkens ook de resultaten van de twee voorgaande jaren meeneemt.