Stad in Cijfers - Databank

verkeersongevallen met letsel per 1.000 inwoners

[ratio] ongevallen in het verkeer per 1.000 inwoners